Why use BGP?

Ang BGP (Border Gateway Protocol) ang nagi-isang EGP (Exterior Gateway Protocol) na meron tayo. Yan yung routing protocol na ginagamit natin to connect sa ISP. Actually, meron tayong 2 ways…

Continue Reading Why use BGP?
Using Network Simulators for your CCNA Study – GNS3 Installation
Using Network simulators for your CCNA Study - GNS3 Installation

Using Network Simulators for your CCNA Study – GNS3 Installation

In this video I will discuss the significance and advantage of using Network Simulators in studying for your CCNA and how to install GNS3. Using Network simulators is the most…

Continue Reading Using Network Simulators for your CCNA Study – GNS3 Installation